About us


O nas


MBvision is a Slovenian company that develops, produces and sells high-tech optical measuring systems for wood, iron, car and metal industry.

Our products are based on image cameras and linear CCD cameras, developed by MBvision. Cameras are integrated into systems for product measurement and systems for quality control of products, based on customer expectations.

MBvision works with well-known producers of assembly lines on which our systems implement measuring and control functions.

We develop and assemble optical measurement devices for other well-known global producers.

MBvision je slovensko podjetje, ki razvija, sestavlja in prodaja visoko tehnološke optične merilne naprave za lesno, železarsko, avtomobilsko in kovinsko industrijo.

Naši proizvodi temeljijo na CCD linijskih kamerah, ki so plod lastnega razvoja, in ploskovnih kamerah, ki jih vgrajujemo v sisteme za merjenje izdelkov in v sisteme za preverjanje kakovosti izdelkov po naročilu kupca.

Podjetje sodeluje s priznanimi proizvajalci montažnih linij, na katerih naši sistemi izvajajo merilne in kontrolne funkcije, ter razvija in sestavlja optične merilne naprave za druga svetovno znana podjetja.

wooden dowels Wood patches
Metal cover with silicon applied Stator close-up
Inside the wood biscuit measuring machine Sorting system
MicroScan system ScanView system


We work with:


Sodelujemo z:

hidria profiles iskra mehanizmi fc roks horozovic rls iskra isd domel eti iskraemeco letrika lth metalflex titus cimos tpv ydria eta acroni elektromaterial panoptik lpkf formles amg jyderup arimar rant les cdg mai_sohn pancon tisa_commerce mak_sohn drvo arkadia sieva djdesign songyuan refinedowel atesleragac trilobit lac